Garantie 

Wanneer een apparaat defect is of niet juist werkt, controleer dan altijd eerst de handleiding of het probleem door uzelf op te lossen is. 

Wanneer het probleem niet door uzelf op te lossen is, kunt u aanspraak maken op onze 2 jaar garantie. 

1.  FERM producten zijn ontworpen volgens de hoogste DHZ (doe-het-zelf) kwaliteitsnormen en zijn uitsluitend bedoeld voor DHZ-toepassingen

2.  FERM geeft op FERM producten 24 maanden garantie, na datum van aankoop. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op materiaal-en fabrieksfouten. op de laders en/of batterij(en) is een afwijkende garantieperiode van 6 maanden van toepassing. Verdere aanspraken, van welke aard dan ook, direct of indirect met betrekking tot personen en/of materialen, zijn niet mogelijk. FERM producten zijn niet ontworpen voor professioneel gebruik.

3.  In geval van een probleem of defect altijd eerst uw FERM dealer raadplegen. De FERM dealer kan in de meeste gevallen het probleem of defect direct verhelpen en kan, in het geval het probleem of defect niet direct kan worden verholpen, de garantie claims kosteloos ter beoordeling en/of reparatie naar FERM verzenden en/of door FERM laten afhalen.

4.  Reparaties of vervangingen van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantie periode tot gevolg.

5.  Defecten die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik of slijtage zijn uitgesloten van garantie, Dit heeft ondermeer betrekking op schakelaars, motorbeveiliging schakelaars, motoren, in geval van slijtage. Accessoires, opslagartikelen en verpakkingen vallen evenmin onder de garantie.

6.  Uw aanspraak op de garantie kan alleen in behandeling worden genomen indien:
·   Een bewijs van aankoopdatum getoond kan worden in de vorm van een kassabon;
·   Er sprake is geweest van oordeelkundig gebruik, welke valt binnen de normale DHZ toepassingen;
·   Er sprake is van een aantoonbaar defect, waardoor de waarde en/of de bruikbaarheid van het product aantoonbaar is afgenomen;
·   Aan het apparaat geen demontages, reparaties en/of vervangingen  door derden zijn aangebracht;
·   Het apparaat niet oneigenlijk is gebruikt (overbelasting van de machine of het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires);
·   Er is geen schade veroorzaakt door externe invloeden of vreemde voorwerpen zoals zand of stenen;
·   Er geen schade is veroorzaakt door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen;
·   Er geen sprake is van overmacht van onze kant;
·   Er geen sprake is van schade als gevolg van het ondeugdelijk verpakking van de garantie claim;
·   Een duidelijke omschrijving van de klacht is bijgevoegd.

7.  De garantie bepalingen gelden in combinatie met onze levering- en verkoopvoorwaarden.

8.  Garantie claims die binnen 24 maanden na aankoop via uw FERM dealer aan FERM worden aangeboden, worden, mits het product ordelijk verpakt is, kosteloos door FERM afgehaald. Alle garantie claims welke direct, door de consument, naar FERM worden gestuurd, kunnen uitsluitend door FERM in behandeling worden genomen als de consument de verzendkosten voor zijn/haar rekening neemt.

9.  Producten die slecht verpakt aangeleverd worden zullen door FERM geweigerd worden.

Multisafepay